אסטרטגיית הימורי מרוצי סוסים בחינם – מירוצי יום רביעי 16/11/2022

אסטרטגיית הימורי מרוצי סוסים בחינם – מירוצי יום רביעי 16/11/2022

תנאים והגבלות של כלי Fluc Up
סעיף 12 לתנאים וההגבלות הכלליים

12.1 הכלי Fluc-Up, וכל הימורים שלגביהם כלי Fluc-Up זמין, יהיו כפופים לתנאים והגבלות כלליים אלה לקידום מכירות, בנוסף לתנאי השימוש בחשבון ופלטפורמת ההימורים וכללי ההימורים.

12.2 NEDS רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להעמיד את הכלי Fluc-Up לזמין עבור לקוחות זכאים לשימוש בשווקים, אירועים או סוגי הימורים נבחרים.

12.3 כלי ה-Fluc-Up אינו זמין לשימוש בשילוב עם כל מבצע קידום מכירות או כלי קידום מכירות אחר.

12.4 הכלי Fluc-Up זמין רק עבור הימורים בודדים ‘זכייה’ בלבד. חלק ה’זכייה’ של הימור לכל כיוון אינו כשיר לשימוש עם הכלי Fluc-Up.

12.5 הכלי Fluc-Up אינו זמין לשימוש ב’הימורים מרובים’, ‘הימורים אקזוטיים’ או ‘הימורים עתידיים’ כפי שמונחים אלה מוגדרים בכללי ההימורים של NEDS.

12.5 ההימור המקסימלי הכשיר שניתן להשתמש בו עם הכלי Fluc-Up הוא $500.00

12.6 כלי ה-Fluc-Up זמין לשימוש רק באירועי מירוצי מטרופולין באוסטרליה וניו זילנד זכאים בלבד (דוהרים גזעיים, טרוטרים וכלבי גרייהאונד).

12.7 כלי ה-Fluc-Up זמין רק עבור הימורים שבוצעו בפלטפורמת ההימורים של Neds (בגרסת שולחן העבודה או באמצעות אפליקציית הסמארטפון של Neds) ואינו זמין לגבי הימורים המבוצעים בטלפון.

12.8 הכלי Fluc-Up זמין לשימוש פעם אחת בכל מירוץ.

12.9 אם הכלי Fluc-Up הופך זמין לשימוש יחד עם ההימור המתאים שלך, אז:
(א) תראה לחצן/סמל של כלי Fluc-Up מתחת לבחירתך ב’החלקה המהירה’ שלך;

(ב) לאחר שההימור על הבחירה שלך יתקבל ויופיע בתלוש ההימור שלך, תהיה לך אפשרות להשתמש בכלי Fluc-Up ברץ שבחרת, על ידי לחיצה על הלחצן/סמל ‘Fluc-Up’ (‘Fluc-Up’ -Up Request’);

(ג) בקשת ה-Fluc Up שלך חייבת להיעשות תוך 5 דקות מרגע קבלת ההימור שלך כפי שמצוין על ידי טיימר הספירה לאחור המוצג לצד בחירתך בתלוש ההימור שלך (‘תקופת הפעלת Fluc-Up’);

(ד) אם בקשת ה- Fluc Up שלך הוגשה במהלך תקופת הפעלת ה- Fluc Up , אז אם סיכויי השוק עבור הרץ שבחרת משתנים החוצה/מעלה בכל עת במהלך תקופת הפעלת ה- Fluc Up (בהתאם לנתוני תנודות השוק המוצגת בפלטפורמת ההימורים), אז הסיכויים לבחירתך יותאמו אוטומטית לסיכויים המשתנים הבאים הגבוהים ביותר עבור הבחירה שלך מאלה שהיו נוכחים בעת ביצוע ההימור, כך שאם הבחירה שלך היא הימור מתקבל/זכייה, וכן תשולם לך בסיכויי התנודות הגבוהים הבאים, במקום בסיכויים הנמוכים שבהם ההימור בוצע.

12.10 בקשת ה-Fluc Up שלך לא תיחשב כאושרה ועובדה על ידי NEDS עד שתקבל אישור בהצהרת ההימור שלך.

12.11 לאחר ביצוע בקשת Fluc-Up ועיבוד, הכלי Fluc-Up שלך ייחשב כאילו נצרך, ללא הבנה שאין תנודתיות בשוק החוצה / כלפי מעלה בסיכויים לבחירתך במהלך תקופת ההפעלה של Fluc-Up.

12.12 אם יש פסק זמן או כשל אחר לסירוגין בחיבור שלך לפלטפורמת ההימורים של NEDS מרגע הגשת בקשת ה-Fluc-Up ועד לקבלת אישור שבקשת ה-Fluc-Up התקבלה או נדחתה (‘בקשה ממתינה’ ), ייתכן שלא תוכל להשתמש בכלי Fluc-Up בהימור אחר עד שאישור כזה של הבקשה הממתינה יוצג בהצהרת ההימור שלך.

12.13 לכל לקוח זכאי יוקצה מספר קבוע של פעמים שיוכל להשתמש בכלי Fluc-Up בכל תקופה של 24 שעות לפי שיקול דעתה המוחלט של NEDS. מכסת השימושים שהוקצתה בכלי Fluc-Up תתאפס בחצות (AEST) בכל יום וכל מכסה שלא נוצלה לאותו יום תפוג ולא תעבור ליום הבא.

12.14 אתה יכול להשתמש בכלי Fluc-Up רק פעם אחת בכל מירוץ. כלי ה-Fluc-Up ייחשב כאילו נצרך ולא יהיה זמין לשימוש עם כל הימורים אחרים באותו יום, אם יש פסק זמן או כשל אחר לסירוגין בחיבור שלך לפלטפורמת ההימורים של Neds בין הזמן שתפעיל את כלי Fluc-Up למירוץ עד שהוא מוצג בתלוש ההימור שלך כאילו הוחל על ההימור שלך.

12.15 NEDS שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להסיר את הזמינות של כלי Fluc-Up בכל עת.

12.16 NEDS שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הימורים שבוצעו באמצעות כלי ה-Fluc-Up אם הייתה שגיאה ברורה ומפורשת על ידי NEDS ו/או הפרה של כל אחד מהתנאים וההגבלות על ידי הלקוח.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *